Vergoedingen & Tarieven

 

De psychotherapeutische gesprekken bij deze praktijk worden in beginsel vergoed door alle zorgverzekeraars; daartoe heb ik contracten met hen afgesloten. Dit wil zeggen dat u aan mij geen kosten verschuldigd bent, maar dat de vergoeding via de verzekeraars loopt. De kosten van de behandeling tellen mee bij de berekening van het eigen risico van maximaal 385 euro in de gezondheidszorg dat in 2024 voor iedereen vanuit de basisverzekering geldt. Als u in het jaar van intake een behandeling elders heeft gehad, of die nog steeds heeft lopen, dan is het van belang dit in de intake te melden. Dit heeft in sommige gevallen namelijk invloed op de vergoeding door uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van de aard van de verwijzing van uw huisarts vindt vergoeding plaats middels afspraken volgens de Basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ ; daarover kan ik u wanneer we elkaar spreken meer vertellen of u kunt bij de links meer informatie zoeken.

Sommige verzekeraars hanteren een zogenaamd “omzetplafond” voor instellingen en vrijgevestigden in de GGZ. Dat wil zeggen dat er een limiet is aan het aantal intakes en behandelingen dat vergoed gestart kan worden. Als u mij laat weten bij wie u verzekerd bent, dan kijk ik graag samen met u of dat in uw geval relevant is en zo ja, hoe daarmee om te gaan. Zoals gezegd: dit beleid hanteren deze verzekeraars ten aanzien van alle praktijken. Of behandeling na intake vergoed kan worden hangt af van de diagnose: een aantal door de overheid vastgestelde diagnoses komen namelijk niet voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking. Mocht dit in uw geval spelen, dan overleg ik met u of terug verwijzen naar de huisarts geïndiceerd is, of dat het wenselijk en mogelijk is de behandeling bij mij zelf te betalen. In de meeste gevallen zou dat betekenen dat ik u in 2024 per consult het ovp niet-basispakketzorg bedrag van ongeveer 100 euro in rekening breng; dit bedrag is conform de richtlijnen van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). In uitzonderingsgevallen gelden de bedragen die daarvoor door de NZA zijn opgesteld. Uiteraard overleggen we daarover dan van tevoren.

Bekijk hier de nadere specificatie van de tarieven