Supervisie

 

In supervisie wordt op methodische wijze gewerkt aan persoonlijke leerdoelen in werk. De eisen die een organisatie aan een professional stelt worden hierbij onderzocht ten opzichte van persoonlijke eigenschappen van de supervisant: hoe diens denken, voelen, willen en handelen daarmee samenhangt. In het proces ligt de nadruk niet op directe praktische oplossingen maar op het reflecteren, en op het bewust worden en eventueel veranderen van dieperliggende overtuigingen en beweegredenen. Doel is het functioneren van de supervisant daarmee uiteindelijk blijvend te verbeteren. Deze vorm van begeleiding wordt veel toegepast in opleidingen binnen de gezondheidszorg, zowel individueel als in kleinere groepen.

Ik geef vier soorten supervisie:

Supervisie Psychotherapie

Gericht op GZ-psychologen, psychiaters en psychotherapeuten al dan niet in opleiding. Ik heb ruime ervaring met algemene supervisie. Daarnaast heb ik specifieke aandachtsgebieden: mijn expertise ligt op het gebied van psychodynamische psychotherapie, meer specifiek ook bij persoonlijkheidsstoornissen. Ik werk al lange tijd met TFP en MBT als specifieke referentiekaders; publiceerde over MBT bij Cluster-A in het Tijdschrift voor Psychiatrie, en hield over beide methodes lezingen en voordrachten op congressen. Functioneren binnen (multidisciplinaire) behandelteams heeft vanuit mijn ervaring daarin mijn warme belangstelling. Ik heb de Supervisoren Opleiding van de NVP gevolgd en sta ingeschreven in het Supervisorenregister van de NVP.

Leersupervisie

Vanuit de NVP ben ik geregistreerd als Leersupervisor.

Supervisie MBT

MBT-Nederland is het Expertisecentrum voor behandeling, onderwijs en onderzoek op het gebied van MBT. Zij zijn in dat kader partner van het Anna Freud Instituut in Londen. Ik ben geregistreerd MBT-supervisor, via een intensief traject waarvan scholing, supervisie en begeleiding door onder meer Anthony Bateman en Dawn Bales deel uitmaakt. Vanuit mijn eigen praktijk bied ik supervisies aan ten aanzien van behandelingen in dit referentiekader die gelden voor zowel de registratie als MBT-basistherapeut als MBT-therapeut.