Werkwijze

 

Psychotherapie is een effectieve behandelmethode voor psychische stoornissen of klachten. Het gesprek tussen de cliënt en de therapeut wordt daarbij als middel gebruikt om de problemen waarmee iemand zich aanmeldt te doen verminderen, verdwijnen, of er beter mee om te leren gaan. Daartoe worden verschillende methodieken gehanteerd, waarvan de effectiviteit wetenschappelijk herhaaldelijk en op vele gebieden is aangetoond. Van groot belang daarbij is het vestigen van een vertrouwelijke, veilige, maar uiteindelijk evenzeer uitdagende werkrelatie tussen de therapeut en de cliënt. In het opbouwen van zo’n contact is de psychotherapeut bij uitstek bekwaam.

Afhankelijk van het probleem, de gestelde doelen en de persoon van de cliënt wordt in overleg een wijze van behandelen gekozen. Die methode kan op een aantal belangrijke onderdelen verschillen; in duur, in de mate waarin richting wordt gegeven of adviezen worden gegeven, en in hoeverre een behandeling 1-op-1 of in een groep wordt gegeven. Mijn uitgangspunt is dat voor een korte behandeling wordt gekozen als dat mogelijk is, maar eventueel ook lang als dat nodig is. Het begrip kort is daarbij overigens relatief: psychotherapeutische behandelingen duren zelden korter dan enkele maanden. Lang kan echter ook enkele jaren zijn; in die gevallen richt de therapie zich dan ook op structureler verandering in de emotieregulatie en relaties van cliënten. De effectiviteit van deze behandelingen is bewezen.

Waar passend wordt in de behandeling de mogelijkheid van een digitaal consult gebruikt en materiaal uit E-health modules toegepast.

Als u bij mij in behandeling bent ben ik binnen kantooruren (8:30-17:00) bereikbaar. Dat wil zeggen dat ik bij haast in ieder geval binnen twee uur terugbel, spreek dat dan in via de voicemail. Bij acuut gevaar belt u de huisarts of de crisisdienst via 0900-5138039. Ik geef ook onderwijs en kan op die dagen niet altijd een spoedconsult garanderen: dan zal ik via collega’s hierin waarneming trachten te regelen, of verwijs anders alsnog naar huisarts of crisisdienst. Ook buiten kantooruren en in het weekeinde kunt de huisartsenpost of crisisdienst via genoemd nummer bereiken.

Bij vakanties is er waarneming geregeld. Dit staat dan vermeld op deze website, en de waarnemers kunt u inzien via https://www.psychotherapieleiden.nl/nieuws/. Daarin staat ook vermeld waar de waarneming voor bedoeld is: voor zaken die niet kunnen wachten tot de terugkeer van mij als uw vaste behandelaar. Waarneming geldt tijdens kantoortijden in geval van nood.