Intervisie

 

Om met directe collega’s of vakgenoten te kunnen reflecteren op belangrijke aspecten van werk is intervisie een effectieve methode. In een groep wordt hierbij, zonder hiërarchie, gesproken en nagedacht over persoonlijke of functie gebonden knelpunten binnen werk. Net als bij supervisie is het proces in eerste instantie niet gericht op praktische oplossingen, maar op het reflecteren op de achtergronden van de knelpunten. Afhankelijk van de vraag kan de inbrenger hier uiteraard wel besluiten zijn of haar handelen op aan te passen; soms echter werkt eea ook vooral ondersteunend of is het besluiten dit keer niets te veranderen juist uitkomst van de intervisie. Ik begeleid op dit moment verscheidene intervisiegroepen van medisch specialisten binnen het LUMC, AIOS en AGNIOS bij het Alrijne Ziekenhuis, en POH’s GGZ in Flevoland.

Er zijn veel verschillende vormen van intervisie wat betreft doel, samenstelling van de groep en vorm van gespreksvoering. Om een intervisie op te zetten kunt u mij om begeleiding vragen: specificeren van vorm en voorwaarden en trainen van verschillende methodes is daarbij bijvoorbeeld mogelijk. Daarnaast kan ik ook meer permanent uw intervisiegroep begeleiden, bijvoorbeeld omdat mijn specifieke kennis van interacties en beïnvloeding daarvan een belangrijke meerwaarde kan bieden.