Coaching

 

Naast mijn werk als psychotherapeut houd ik mij bezig met het anderszins versterken van het functioneren van mensen in belangrijke gebieden van hun leven. Dat doe ik door individuele of groepstrajecten op te zetten voor coaching, supervisie, leertherapie, begeleide intervisie of onderwijs. Binnen de huisartsenopleiding van het LUMC in Leiden doe ik dat sinds 2012. Het onderscheid tussen genoemde methodes is niet altijd scherp, maar ik zal proberen een globale uitleg van de mogelijkheden te geven. Vooraan staat dat als u geïnteresseerd bent, ik samen met u een passende vorm zal zoeken. Aangezien ik geregistreerd ben bij het CRKBO kan ik in de gezondheidszorg bepaalde diensten, bijvoorbeeld supervisie en intervisie, vrijgesteld van BTW aanbieden. Afhankelijk van de vraag en het (werk)terrein doe ik u een gepaste offerte.

Om in specifieke onderdelen van uw leven of werk beter te functioneren kan het zinnig zijn een coachingstraject met daarbij behorende doelen op te zetten. De uitdagingen waarvoor ondernemers, leidinggevenden of professionals in bijvoorbeeld onderwijs en gezondheidszorg zich gesteld zien kunnen immers niet altijd gemakkelijk worden doorzien of opgelost. Door te reflecteren op de achtergronden van uw functioneren en dit in een breder perspectief te zien, kan worden gekeken welke aanpassingen of verbeteringen daarin voor u passend kunnen zijn. Voorbeelden van thema’s in coaching zijn:

 

  • effectieve samenwerking met anderen (leidinggeven, werken in teams)
  • persoonlijke ontwikkeling
  • vermindering van ervaren werkdruk

Soms blijkt het voldoende om meer zicht te krijgen op de achtergronden van genoemde punten: in andere gevallen stellen we meer concrete doelen op en zoeken we expliciet naar andere gedragsalternatieven. Afhankelijk van uw wens en soort vraag wordt dit vormgegeven.

Ik zette dit soort trajecten op voor individuele aanvragen in verschillende beroepsgebieden. Ik coach bijvoorbeeld meerdere werknemers binnen een advocatenbureau, doe hetzelfde voor een restaurantketen en met werknemers in de gezondheidszorg.