Aanmelding & Intake

 

Om voor vergoede behandeling bij mijn praktijk in aanmerking te komen moet u een gerichte verwijzing van een instelling of vrijgevestigde in de Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ hebben of van uw huisarts. In de verwijzing moet staan of u naar de Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ wordt verwezen; dit hangt af van de duur en aard van de klachten. Misschien heeft u die verwijzing al of twijfelt u of uw huisarts daarover: neemt u daar via mail of telefonisch gerust contact met mij over op. Bij aanmelding vind ik het namelijk belangrijk een eerste indruk te hebben of u bij mij waarschijnlijk aan het juiste adres bent; een kort telefonisch contact kan daarbij al veel duidelijk maken. Indien blijkt dat ik waarschijnlijk niet de juiste persoon ben om mee aan de slag te gaan dan zal ik u proberen te adviseren over alternatieve mogelijkheden binnen mijn netwerk; ook dan dient eea nog steeds via de huisarts te verlopen.

Wanneer het traject wel wordt voortgezet zal ik zo snel mogelijk een afspraak plannen voor een eerste gesprek of u op de wachtlijst plaatsen. In dat gesprek, de intake, zullen we uitgebreider de reden van aanmelding bespreken. Ik zal u ook vragen enkele vragenlijsten in te vullen in het kader van zogenaamd Routine Outcome Monitoring, ROM. Deze vragenlijsten beogen een beeld te geven van de klachten en/of achtergronden die bij u spelen die belangrijk kunnen zijn voor de behandeling. Dit kost niets extra’s, maar u zult uiteraard wel over de resultaten ervan worden ingelicht. Deze blijven verder vertrouwelijk; dit laatste geldt overigens voor de gehele behandeling. Alleen uw huisarts zal, met uw toestemming, over de hoofdpunten van de behandeling worden ingelicht.

Bij het eerste gesprek is het noodzakelijk voor de financiële afwikkeling de volgende zaken mee te nemen:

  • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitsbewijs)
  • Zorgverzekeringspas
  • Verwijsbrief van huisarts of specialist waarop expliciet wordt vermeld dat naar een psychotherapeut voor diagnostiek en/of behandeling wordt verwezen. Daarin moet staan een omschrijving van de vermoedelijke diagnose en de zorgsoort (Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ).
  • Ingevuld aanmeldingsformulier; graag per mail opsturen vooraf of op papier meenemen. Ik stuur u dit formulier voorafgaand aan een eerste afspraak op.

Uiteraard is het ook mogelijk om zonder verwijzing in gesprek te gaan, maar dan zal betaling persoonlijk door u moeten worden voldaan; in beginsel ga ik er dan vanuit dat u voor coaching komt in plaats van voor psychotherapie.

Niet verschijnen of afmelden binnen minder dan 24 uur van de afspraak binnen kantoortijden (“no show”) wordt door verzekeraars niet vergoed. Ik ben daarom genoodzaakt in zo’n geval bij een behandelgesprek 65 euro en bij intake 90 euro per gesprek bij u persoonlijk in rekening te brengen.

Contra-indicaties

Bij zelfbeschadiging, suïcidaliteit en ernstig middelenmisbruik sluit het hulpaanbod bij een GGZ-instelling beter aan.

Wachttijden

Voor de Gespecialiseerde GGZ neem ik momenteel voor de wachtlijst cliënten aan tussen 18 en 25 jaar met problemen in de persoonlijkheid, in het omgaan met andere mensen, aanhoudende stemmingsproblemen of in de hantering van emoties: dit in verband met de MBT-behandeling hiervoor. Neem hierover per mail of telefoon alsjeblieft contact met me op. Voor andere cliënten is de wachttijd langer dan twee maanden en er is geen plek op de wachtlijst. Ik adviseer u desgewenst over andere therapeuten die mijns inziens nauwkeurig en kwalitatief hoogwaardig werken.

Voor de Basis GGZ neem ik momenteel voor de wachtlijst geen cliënten aan; hou de website in de gaten want de mogelijkheden hiertoe wisselen, vanwege de kortere duur van de behandeling, sneller dan bij de Gespecialiseerde GGZ.

Bij de wachttijden bestaat er geen verschil tussen verschillende hoofddiagnose groepen. U kunt ondanks bovenstaande altijd contact opnemen met mij, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Bovenstaande tekst is geactualiseerd op 13 februari 2024