Home

Welkom op de site van Just Blom. Ik ben psycholoog en BIG-geregistreerd psychotherapeut. In mijn praktijk aan de Hooigracht in Leiden kunt u terecht voor psychotherapeutische behandeling en begeleiding bij psychische klachten van verschillende aard.

Aandachtsgebieden zijn aanhoudende problemen in de omgang met andere mensen, stemmings- en angstklachten, zingevingsvragen, werkproblemen en levensfaseproblemen. Mijn behandelmethoden kies ik passend bij, en in overleg met, mijn cliënten.

Naast psychotherapie bied ik ook individuele coaching en coaching aan bedrijven. Ik geef supervisie voor verschillende psychotherapieopleidingen (MBT en NVP), ben leersupervisor voor de NVP en geef begeleide intervisie voor medisch specialisten. Voor collega’s in opleiding geef ik leertherapie. Tenslotte verzorg ik onderwijs: geef les aan de huisartsenopleiding van het LUMC, en ben Trainer voor MBT-Nederland. Op deze site kunt u een nadere omschrijving vinden van de verschillende gebieden waarin ik werkzaam ben, maar uiteraard kunt u mij bij vragen ook mailen of bellen.

Ik ben CRKBO geregistreerd docent en lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) en Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).